Inwestuj z Alior Trader!

 • nowoczesna, stabilna platforma
 • atrakcyjne koszty prowizji i SWAP
 • bez wpłaty minimalnej
 • bez opłat za otwarcie i prowadzenie rachunku
 • natychmiastowe przelewy środków z rachunku Alior Trader na rachunki w Alior Banku
 • natychmiastowa realizacja zleceń (ok. 300 milisekund)
 • możliwość handlu na ponad 220 instrumentach finansowych
 • dostęp do serwisu informacyjnego z komentarzami rynkowymi i sygnałami inwestycyjnymi od Thomson Reuters
 • bez mark-up'ów do spreadów
 • bez ingerencji w ceny - stawki prezentowane to ceny największych globalnych banków inwestycyjnych
 • możliwość inwestowania również przy ujemnych spreadach!

Zapoznaj się również z ryzykiem inwestycyjnym

2013 © Alior Bank S.A.

created by agencja interaktywna sympatico

Biuro Maklerskie Alior Banku prowadzi działalność maklerską na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Biuro Maklerskie Alior Bank Spółka Akcyjna, ul. Łopuszańska 38d, 02-232 Warszawa. Informacji zawartych na niniejszej stronie nie należy traktować jako porady inwestycyjnej, oferty lub rekomendacji zawarcia transakcji. Produkty inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty całości lub części zainwestowanego kapitału. Bank nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, jakie może ponieść Klient w wyniku zawarcia transakcji z bankiem na podstawie niniejszych informacji.