Dlaczego warto inwestować na rynku Forex?

 • To największy i najbardziej płynny rynek na świecie - dzienne obroty sięgają 4 bilionów dolarów!
 • Możesz wykorzystywać zarówno wzrosty, jak i spadki.
 • Masz dostęp do inwestycji 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu.

Inwestuj z Alior Trader!

Sprawdź, co wyróżnia naszą ofertę:

 • nowoczesna, stabilna platforma,
 • niskie prowizje,
 • 0 zł wpłaty minimalnej,
 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku,
 • natychmiastowe przelewy środków z rachunku Alior Trader na rachunki w Alior Banku,
 • natychmiastowa realizacja zleceń (ok. 300 milisekund),
 • możliwość handlu na ponad 220 instrumentach finansowych,
 • dostęp do serwisu informacyjnego z komentarzami rynkowymi i sygnałami inwestycyjnymi od Thomson Reuters.

Zapoznaj się również z ryzykiem inwestycyjnym

Nie inwestowałeś jeszcze na rynku Forex?

Podstawowa wiedza o rynku Forex pozwoli Ci osiągać zyski z handlu walutami. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady, o których powinieneś pamiętać.

1 Poznaj charakterystykę rynku Forex

Rynek Forex jest szybko zmieniającym się rynkiem. Powinieneś pamiętać o najważniejszych danych makroekonomicznych, wpływających na zmiany na tym rynku, takich jak wzrost gospodarczy, inflacja oraz przede wszystkim stopy procentowe. Musisz być świadomy, że waluty poszczególnych krajów reagują na zmiany tych wskaźników i dostosowywać odpowiednio strategię inwestowania.

2 Poznaj podstawowe pojęcia, związane z tym rynkiem

FOREX (Foreign Exchange) - pozagiełdowy rynek wymiany walut
OTC (Over The Counter) - pozagiełdowy, niescentralizowany rynek finansowy, łączący banki oraz instytucje finansowe, zainteresowane obrotem instrumentami finansowymi
Dźwignia finansowa - mechanizm pozwalający na generowanie dużych zysków przy relatywnie małej zainwestowanej kwocie
Depozyt zabezpieczający - wartość środków wymagana do otwarcia transakcji
Ask - cena, po której dokonuje się kupna danego instrumentu
Bid - cena, po której dokonuje się sprzedaży danego instrumentu
Spread - różnica pomiędzy ceną kupna (Ask) i sprzedaży (Bid)
Kwotowanie - to dwie ceny Bid i Ask, dające informację na temat aktualnych ofert kupna (Cena Bid) oraz ofert sprzedaży (Cena Ask) na rynku.
Pips - podstawowa jednostka miary cen na rynku Forex. 1 pips odpowiada 0,0001 ceny pary walutowej.
Coraz częściej kwotowania na rynku FOREX są podawane z dokładnością do pięciu miejsc po przecinku (0,1 pipsa).
Figura - 100 pipsów
Lot - określenie wartości kontraktu, używane na rynku walutowym. Lot to 100.000 jednostek waluty bazowej
(Mini lot = 10.000 j.w.b.; Mikro lot = 1.000 j.w.b.).
Instrument pochodny - instrument, którego cena uzależniona jest od ceny innego instrumentu (instrumentu bazowego)
CFD - Contract For Difference (kontrakt na różnice kursowe) - instrument pochodny, pozwalający zarabiać zarówno w przypadku wzrostów, jak i spadków instrumentu bazowego przy niewielkim zaangażowaniu kapitału.

3 Zarządzaj efektywnie swoim depozytem

Pamiętaj, żeby nie stawiać całej kwoty na jedną kartę. Zamiast zawierać jedną dużą transakcję, wykonaj kilka mniejszych - pozwoli Ci to na zdobycie większego doświadczenia i przekonanie się, która z wypróbowanych przez Ciebie strategii jest najbardziej skuteczna. Dzięki temu zminimalizujesz także ryzyko inwestycyjne.

4 Rozsądnie korzystaj z dźwigni finansowej

Nie wykorzystuj maksymalnie mechanizmu dźwigni. Korzystając z niego, możesz grać na wielokrotność wkładu własnego.
Wtedy nawet niewielki ruch pozwoli ci dużo zyskać, ale też potęguje ryzyko dużej straty.

5 Stosuj zlecenia Stop Loss

Platorma Alior Trader wyposażona jest w mechanizm, który uchroni cię przed niechcianą stratą.
Zlecenie Stop Loss polega na automatycznym zamknięciu pozycji, gdy wartość strat osiągnie wyznaczony przez Ciebie poziom. Początkujący gracze popełniają często błąd, polegający na ustaleniu tego poziomu zbyt daleko od poziomu otwarcia pozycji, co powoduje, że gracz traci dużo pieniędzy, gdy rynek pójdzie w przeciwną od oczekiwanej stronę.

6 Testuj swoje strategie

Testuj swoje strategie inwestycyjne na rachunku demo, zanim zastosujesz je na rzeczywistym rynku.
Dzięki temu bez ryzyka przekonasz się, czy rozwiązanie, które chcesz zastosować, może przynieść Ci zysk.

7 Graj zgodnie z trendem

Wielu inwestorów chce przechytrzyć aktualny trend rynkowy, idąc pod prąd,
jednak taka strategia obarczona jest dużym ryzykiem.

2013 © Alior Bank S.A.

created by agencja interaktywna sympatico

Biuro Maklerskie Alior Banku prowadzi działalność maklerską na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Biuro Maklerskie Alior Bank Spółka Akcyjna, ul. Łopuszańska 38d, 02-232 Warszawa. Informacji zawartych na niniejszej stronie nie należy traktować jako porady inwestycyjnej, oferty lub rekomendacji zawarcia transakcji. Produkty inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty całości lub części zainwestowanego kapitału. Bank nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, jakie może ponieść Klient w wyniku zawarcia transakcji z bankiem na podstawie niniejszych informacji.